Stockholm Furniture Fair

Debuten skedde i Köln 2004 då Kinnarps, Materia, Klaessons och Skandiform
för första gången uppträdde tillsammans. Vid årets möbelmässa i Stockholm,
där man fick tillfälle att satsa mer och större, visade sig alla i egna montrar.
– En suverän manifestation, säger Kinnarps arkitekt Rune Karlsson.
Tillsammans redovisar vi i stort sett varje aspekt på hur en bra
kontorsmiljö skall utformas för att medverka till att skapa ”en bra dag på jobbet”.

Att våga utlova en bra dag på jobbet genom en bra kontorsmiljö är ett både djärvt
och kontroversiellt löfte. Sanningen är väl snarare den att upplevelsen beror på flera andra orsaker?

–Faktorer som ett ansvarsfullt ledarskap, bra arbetskamrater och vettiga arbetsuppgifter
väger naturligtvis betydligt tyngre än kontorsmöbler och inredning, säger Rune. Men är
förutsättningarna rätt för det som rör företaget och det sociala, är det till stor del den fysiska miljön som avgör hur du klarar din arbetsdag; dvs hur bra du kan prestera, hur väl du trivs och inte minst; hur du orkar ha en bra, meningsfull fritid efter jobbet! Kinnarps residerar i en tvåvåningsmonter på mässan. På övre planet ligger den öppna luftiga cafeterian med god uppsyn över de andra utställarna. När vi ser ut över mässhavet  möts vi av en ganska munter och brokig bild; glada nonstop-färger och en till synes stor och välutnyttjad individuell frihet.

På närmare håll, i Kinnarps egen monter, ser vi utvecklingen i ett annat, kanske, viktigare
perspektiv. En noga bearbetad formgivning; i arbetsbord med fasade kanter, spakar och
reglage med mjuka runda hörn; material och former som är behagliga att se och ta på.
Små men viktiga detaljer som riktar sig direkt till användaren med det både funktionella,
visuella och taktila budskapet: Utformade för dig på dina villkor!

–Inriktning med våra arbetsplatsmöbler är att ge människor de bästa förutsättningarna
för en bra arbetssituation. Men man bygger inte en bra kontorsmiljö med enbart arbetsplatsmöbler, säger Rune. En bra dag på jobbet kräver även stimulans och positiva upplevelser från den omgivande inredningen.

–Det är här våra bolag i Kinnarps Premium Brands; Klaessons, Materia och Skandiform,
kommer in i bilden. Alla med en tydlig särart som tillfredsställer olika behov och smakriktningar; från den klassiskt strama stilen till innovativ design och mjuka, vänliga trendmöbler. Med våra sammantagna resurser kan vi erbjuda en komplett anpassad kontorsmiljö i princip oavsett köparens krav. För att förtydliga bilden kan vi jämställa kontorsarbetet med produktionsprocessen i ett industriföretag och se arbetsplatsmöblerna som verktyg för huvudprocessen. Eftersom förutsättningarna för produktionen varierar erbjuder vi flera parallella arbetsplatskoncept med ”alla” kombinationsmöjligheter. Tidigare har ambitionen varit att hålla en enhetlig linje genom  hela kontoret. Idag väljer man gärna en betydligt friare stil; att blanda bord och stolar från olika koncept – eller som många, ofta större företag, att beställa specialtillverkade arbetsplatser.

 –Alla andra möbler och inredningsdetaljer, fortsätter Rune, kan ses som stödfunktioner för att optimera huvudprocessen. I ett mänskligt perspektiv betyder detta stimulans, omväxling och möjlighet till avkoppling, dvs allt som vi kräver för att prestera och trivas bra på jobbet. Och i detta arbete, avslutar Rune, kan knappast någon omsorg vara överflödig. Ta vårt ”sitt-sitt” – arbetsbord som ett bra exempel. Den eldrivna bordsskivan kan höjas och sänkas i ett spann av 22 cm. I ett heldagsperspektiv kan denna funktion vara helt avgörande för om användaren skall få en bra dag på jobbet!

Göran Henriksson