Creme de la creme vid Oslofjorden!

Sedan drygt ett år tillbaka hittar du huvudkontoret för TINE BA i Oslo Atrium. Ett imponerande kontorskomplex på 30 000 m2 i 9 plan vid Christian Fredriksplass. Närmaste grannar är Oslos ”creme de la creme” av både företag och boende som Radisson SAS Plaza Hotel, det nya blivande Operahuset och inte minst Bjørkvika; Oslos kanske allra mest exklusiva bostadsområde under utveckling.

– Beslutet om att välja Oslo Atrium togs i november 2003 och vi flyttade in i juni 2004, säger Brit Graesholt sektionschef på TINE BA, marknadsavdelningen. Vår uppgift var att skapa ett effektivt och flexibelt huvudkontor. Oslo Atrium passade oss perfekt. Bland annat kunde vi få till stånd en mycket förmånlig koncentration av alla samverkande verksamheter. Här samsas idag huvudkontorets alla funktioner som t ex koncernledning, administration, inköp, marknad, försäljning och ett ”förbrukersenter” på ett och samma plan. Det enda undantaget är vår ITKavdelning som sitter ett par våningar under.

TINE BA är ett av Norges största livsmedelsföretag med över 5500 anställda och en årlig omsättning av ca 14,1 miljarder norska kronor. TINE som ägs av Norges mjölkproducenter är ett av landets mest kända och välrenommerade varumärken. Med internationella produkter som t ex Jarlsbergost, USAs mest importerade ost i sitt segment, driver TINE en omfattande exportverksamhet. Inom koncernen finns även tillverkande dotterbolag i USA, UK och inom kort även på Irland.

– Vår kärnverksamhet är mjölk och mjölkprodukter, säger Brit, men vi har betydande verksamheter även inom andra livsmedelsgrenar som t ex juice. Vi ser produktutveckling och nytänkande som en viktig del i vår framtidstrategi och är stolta över både mångfalden och våra starka varumärken. Den stoltheten kan du också märka i våra nya lokaler bland annat genom färgkoderna på våra mötesrum som har utmärkts med färg och namn efter våra mest kända varumärken. Upphandling av kontorsinredningen skedde genom ett anbudsförfarande. Ambitionen var naturligtvis att få fram den leverantör som kunde ge den bästa totallösningen.

Viktiga parametrar var pris och funktion men även leverantörens miljöpolicy och hur man kunde uppfylla våra designkrav avseende t ex material och färger. Ett ganska självskrivet krav var att få en inredning med nordisk framtoning. Vid en sammanvägning av dessa faktorer, tillsammans med en bedömning av företagets volym och vana vid att hantera stora projekt, föll valet på Kinnarps.

– Vi blev naturligtvis mycket glada över förtroendet, säger Tone Rekdal, projektledare och
ansvarig för Kinnarps större projekt i Norge.Vi har funnits länge i Norge och haft en kraftig expansion under senare år. Med uppdraget från TINE har vi fått ytterligare en värdefull bekräftelse på vår position och inte minst; en mycket bra referens. Att uppdraget dessutom var en stor affär som omfattade ett flertal mötesrum, sociala zooner, garderober och 250 kompletta arbetsplatser, gjorde ju inte saken sämre, säger Tone med ett leende.

– Egentligen 253 stycken, korrigerar Brit, varav 3 skulle utformas som personliga arbetsrum för koncernledningen. Alla de andra 250 arbetsplatserna skulle vara helt öppna. Detta skapade en viss skepsis bland några av våra medarbetare som var vana vid egna rum. Men med hjälp av bl a Tom Iverson, Kinnarps säljare på HK i Norge, löste vi problemet med 12 workshops under en veckas tid. Alla medarbetare, inklusive vår VD och representanter från arkitektfirman, deltog och alla hade samma röst i dialogen om hur arbetsplatserna skulle utformas och var de olika enheterna skulle placeras.

Processen ledde fram till en lösning där alla var delaktiga och även nöjda. Man hade t ex i god demokratisk anda enats om att två hyllmeter förvaring i det personliga skåpet skulle räcka. En högt prioriterad fråga var sittkomfort och därför valdes genomgående Kinnarps Plus[8] som arbetsstol. Slutresultatet blev en mycket flexibel inredning med skåp som passade för både högeroch vänsterplaceringar och arbetsbord som kunde kombineras valfritt från ensamstående till grupper om upp till fem arbetsplatser. Sammanfattningsvis, säger Brit, är vi mycket nöjda med Kinnarps insatser.

Det var egentligen först när vi hade tecknat ramavtalet som processen mot den slutgiltiga lösningen, med deras medverkan, tog fart på allvar. En stor skillnad var att vi kunde undvika en hel del skisserade speciallösningar och i stället använda både billigare och enklare standardlösningar.Tex kunde vi använda standardstativ till arbetsborden och bara specialtillverka skivorna. Även arbetsskåpen modifierades men tack vare de stora volymerna blev merkostnaden egentligen försumbar. Dessutom, avslutar Brit, har Kinnarps hållit vad man lovat. Inte minst tidmässigt.Vi hade kravet att alla arbetsplatser skulle stå klara den 21 juni 2004. Alla kunde flytta in exakt som det var bestämt; klockan 9.00 på morgonen, i ljusa öppna arbetsplatser som vi själva hade varit med om att utforma.

Göran Henriksson