Kinnarps stärker designprofilen

– Tiderna förändras. Inte minst våra kunder köper numera gärna hela inredningar, inte bara enstaka möbler. Det påverkar vårt tänkande, och självklart vill vi vara med och konkurrera längst där framme.

Mannen som talar är Per-Arne Andersson, sen första september vd för Kinnarps Marketing & Sales AB, det ena av Kinnarpsgruppens två dominerande ben – där det andra är Kinnarps Production AB. Inom försäljningsbolagets domäner finns bland annat ett stort antal välfyllda showrooms, benämnda Inredningshus, runtom i Sverige och Europa som Kinnarps driver sen många år tillbaka. Där säljs sen länge också andra möbler än bara Kinnarps egna.

Det är här som moderföretaget nu flyttat fram positionerna, genom att i Kinnarps införliva tre tydligt designinriktade, svenska möbelföretag – Materia, Skandiform och Klaessons – som tillsammans utgör Kinnarps Premium Brands. Idén är att Kinnarps ska få ett bättre helhetsgrepp om sortimentet i inredningshusen, samtidigt som bredden och variationen kan bestå. Med flera egna särpräglade varumärken i rockärmen kan denna ekvation gå ihop.

– Många i branschen har blivit överraskade, förklarar Lars Bülow, en av grundarna till Materia och nu vd för Materia och Klaessons. - Man har ansett att vi säljer ut oss. Men verkligheten är en annan. Materia ska – liksom Klaessons och Skandiform – även fortsättningsvis utvecklas till starka och självständiga varumärken. Skillnaden är bara att vi nu får mer kraftfulla resurser i ryggen och att vi genom Kinnarps goda säljkanaler, inte minst de många inredningshusen, får en chans att möta nya kunder, främst på exportmarknaderna.

Materia, Klaessons och Skandiform är alla sen tidigare tydligt profilerade som möbelföretag i Sverige. Materia har en markant designprofil, grundat och drivet av de två inredningsarkitekterna Lars Bülow och Kersti Sandin. Skandiform startades av Erik Lundin på 1960-talet och har sen drivits vidare av sönerna Leif och Jarl, av vilka den förstnämnde fortfarande är verksam i företaget. Framför allt har man satsat på möbler för vård- och äldreboende, liksom på möblemang för näringsliv och publika ytor, som konferensrum och lobbies. Här har man på senare år samarbetat med flera av Sveriges mest uppmärksammade designers, som arkitekterna Claesson Koivisto Rune, Mattias Ljunggren och Jonas Lindvall.

Även Klaessons arbetar främst med möbler för företags- och offentlig inredning, men har en mer elegant, europeisk framtoning. Bland designerna finns Simo Heikkilä och Yrjö Wiherheimo från Finland, liksom danska duon Komplot. För Skandiforms del har införlivandet i Kinnarpsgruppen hittills inte medfört några förändringar alls, annat än att företaget nu kan börja fundera över hur man bäst ska synas och använda sig av de nya säljkanalerna, det vill säga främst inredningshusen. För Materia och Klaessons är situationen annorlunda, eftersom de två företagen med Lars Bülow som vd, planerar gemensamt kontor och fabrik i Tranås, en arkitektoniskt sett ambitiös byggnad, ritad av en av Sveriges mest framskjutna, arkitekten Gert Wingårdh.

Detta är en win-win-situation, förklarar Per-Arne Andersson. För oss i Kinnarps betyder förändringarna bland annat att vi får tillgång till ytterligare kvalificerad designkompetens, vilket vi ser positivt på. Samtidigt som de tre företagen kan dra nytta av våra kraftfulla resurser.

Ett annorlunda och utmanande läge för oss, säger Lars Bülow.Vi har fått chansen att utveckla både Materia och Klaessons till än starkare designföretag, vilket är en spännande uppgift. Just nu står vi inför att rekrytera fler nya designers till företagen, vilket är nytt för oss. Även Magnus Gårdhed, vd i Skandiform, ser enbart positiva effekter av närmandet till Kinnarps.

Närmare 30 procent av våra möbler går redan idag på export, säger han.Vi ser nu en möjlighet att öka andelen internationell försäljning avsevärt. Målet för närvarande är att nå fram till 45 procent på tre år. Kinnarps ambitioner att stå starkare internationellt är här synkrona med vad vi också strävar efter. Såväl Magnus Gårdhed och Lars Bülow som Per-Arne Andersson betonar att det ökade samarbetet inte betyder att de tre företagen enbart ska jobba med varandra.Tvärtom. Företagen och dess tre varumärken förväntas konkurrera helt fritt om kunderna – även med varandra. Vi ska samarbeta där vi kan, och konkurrera där vi måste, menar de.

Ingrid Sommar