Från Jönköping till världen

Kör du Europaväg 4 mellan Malmö och Stockholm kommer du att passera en byggnad som är svår att missa: strax efter Jönköping ståtar Kinnarps Arena. Det är Kinnarps största sponsringsprojekt och hemmaplan för Jönköpings egna hockeyhjältar HV71. Det var också här kinnarpare från hela världen samlades för företagets största interna lansering någonsin.

När arenan invigdes hösten 2001 blev det en välkommen milstolpe i HV71:s historia efter många år i en gammal sliten ishall. Nu kan hösten 2006 ställas som nästa milstolpe i arenans historia. Den 14- 15 september samlades närmare 1000 kinnarpare för premiärvisningen av de fyra nya produktserier som Kinnarps kommer att lansera på Stockholm Furniture Fair 7 - 11 februari 2007. Allt inramat i ett evenemang fyllt av underhållning, umgänge och utbildning. Med Kinnarps största lansering någonsin framför oss var valet av plats för den interna premiären enkelt. Vi ville ha en plats med Kinnarpsatmosfär som rymde många människor och hade de tekniska förutsättningarna för en storslagen show – Kinnarps Arena har allt, säger Birgitta Skoglund, försäljningschef på Kinnarps Marketing & Sales AB.

EN LÄRORIK LANSERING

Publiken vid evenemanget bestod av Kinnarpsanställda från hela världen. För de internationella gästerna blev det samtidigt ett tillfälle att bekanta sig med arenan, en av varumärkets strategiska sponsorsatsningar och samtidigt besöka den närliggande fabriken. Ett evenemang i den här storleksordningen med gäster från världens alla hörn, alla med Kinnarps som gemensam nämnare, är naturligtvis ett fantastiskt tillfälle för kunskapsutbyte. Gästerna utbytte erfarenheter och lärde om nytt och gammalt från Kinnarps.

Några av fransmännen kom till och med en vecka i förväg för att lära sig mer om tillverkningsprocessen. Det är otroligt roligt att vi fick en sådan uppslutning, alla var verkligt engagerade i de nya produkterna och nyfikna på att lära sig mer. Med en så stor internationell organisation som vår är det betydelsefullt att säljarna besöker Kinnarps ursprung och tar del av tankarna bakom varje produkt för att förstå produktens alla fördelar och användningsområden. Det är lite av hemligheten bakom Kinnarps-känslan som är lika påtaglig i Frankrike som här i Sverige, säger Birgitta.

KINNARPS VÄXER

En storslagen produktlansering (vars innehåll fortfarande är konfidentiellt och som vi inte kan skriva mer om förrän i nästa nummer) och några lärorika dagar för hela Kinnarps – men det är inte det enda som har hänt i Jönköping på Kinnarpsfronten denna höst.

Det är riktigt, vi har också hunnit med att inviga Kinnarpshus nummer 23 – i Sverige – alldeles bredvid arenan, berättar Birgitta. Hus nummer 23 i Jönköping är dock inte ensamt om att ha invigts under hösten; det har varit en hektisk tid med etableringar runt om i Europa. Vi har invigt nya Kinnarpshus i Middelfart på Fyn i Danmark och i Ungerns huvudstad Budapest. Den höga expansionstakten är ett led i vår ambition att växa och bli starkare i hela Europa. Redan förra hösten startade vi verksamhet i Rumänien och nu stärker vi närvaron i Österrike, Schweiz och Italien. Expansionen handlar först och främst om att komma närmare våra kunder, täcka in tomma fläckar på kartan och höja servicenivån ytterligare, säger Birgitta.

ARKITEKTUR BYGGER VARUMÄRKET

Med ett 30-tal inredningshus runt om i Europa, alla i strategiskt välexponerade lägen, är det många människor som kommer i kontakt med Kinnarps varje dag. Rune Karlsson, arkitekt på Kinnarps, ser husen lika mycket som ett sätt att kommunicera Kinnarps varumärke som en plats för kundmöten och produktvisning. Våra inredningshus arkitektur och profil är en del i marknads- och kommunikationsstrategin.Vi vill ge varje inredningshus sin unika karaktär, anpassad till varje lands arkitektur, som förmedlar en Kinnarpsupplevelse till betraktaren. Nu jobbar vi mycket med rymdkänslan och luftigheten genom ett lutande glasparti runt utställningsytan, säger Rune.

Planeringen av ett nytt hus har alltså många paralleller med företagets kärnverksamhet: utvecklingen av möbler. Båda verksamheterna ingår i en helhet och förmedlar Kinnarps sätt att skapa inredningar och miljöer. En av förutsättningarna för det nya huset i Jönköping är att det är synligt från tre håll.Vi har lagt mycket tid på att göra varje sida intresseväckande även om det givetvis finns en tydlig framsida. Ett nytt Kinnarps inredningshus ska både spegla sin tid med moderna drag och behålla vissa klassiska drag; precis som våra möbler är det inte någon dagslända utan något bestående, säger Rune.

Nästa gång du kör Europaväg 4 genom Sverige får du alltså chansen att uppleva Kinnarps dubbelt upp. Och skulle du färdas på andra vägar ute i Europa är chansen stor att du får uppleva Kinnarps internationella satsning. Prova att köra förbi Middelfart eller Budapest till exempel. Kinnarps är på väg ut i världen och du är välkommen på resan.

Johan Jarneving