Next Office™ 2.0 ökar möjligheterna och minskar ytorna

Sedan maj står version två av konceptet Next Office™ färdigt på Kinnarps Energy Center vid huvudkontoret i Kinnarp. I gränslandet mellan samtid och framtid har Rune Karlsson, arkitekt på Kinnarps, fortsatt att utforska det moderna kontorets möjligheter.

– Mindre arbetsytor men mer plats för mänskliga möten, är en bra sammanfattning av Next Office™ 2.0, säger Rune Karlsson och fortsätter: Uppdelningen med en mer skandinaviskt inspirerad och en mer europeiskt utformad del är också en nyhet som redan har blivit mycket uppskattad. Att konceptet Next Office™ är populärt har den första versionen bevisat med fler än 3000 besökare sedan 2004. En siffra som inte lär minska, för version två har mycket nytt att erbjuda.

– Vi har skapat fler ytor och rum som inbjuder till möten, vi har även jobbat mycket med att hitta platser för avskildhet i en förtätad arbetsmiljö, till exempel med Ljudfåtöljen™ och Ljudduschen ™ . Två lösningar som med ljud skapar egna sfärer i det öppna landskapet”, säger Rune. När Next Office™ tog sin början 2004 var syftet att skapa en framåtblickande helhetslösning.

Tillsammans med olika samarbetspartner – som idag hunnit bli 25 stycken – ville Rune Karlsson och hans kollegor använda Kinnarps möbler men anpassa dem och göra nya versioner för att sätta dem i ett nytt sammanhang. Den tanken är fortfarande grunden men frågeställningarna som drivit 2.0 är: Hur komprimerar man arbetsytan? Och: Hur skapar man öppna kontor som vi trivs i? Tillsammans med specialister inom ljud, ljus, kommunikations- och presentationsteknik har Rune och hans team byggt konceptet funktion för funktion.

– Med akustisk formgivning har vi ljudsatt – precis som man jobbar med färg- och ljussättning fast med ljud – en oas för avkoppling där man kan varva ner men utan att falla i sömn.Vi har också skapat akustiska skärmväggar, med en s.k. ljuddusch upplevs en arbetsstation på ett öppet kontor ändå som ett avskilt rum att arbeta i, helt tack vare ljudsättningen, berättar Olle Niklasson på Audiotechture.

– Ljuset har en avgörande betydelse för rumskänslan, säger Bo Hallberg på Luxo: Till skillnad från de nedpendlade armaturer som är lite av svensk kontorsstandard, har vi fällt in armaturerna. De har alla en streckform som håller samman rummet men istället leker vi med färger för att få ergonomi och skapa känsla. Det finns också infällda lågvoltsspottar som belyser väggar och detaljer; LED-teknik ramar in väggenheter med ljus. Det är svårt att beskriva – ljus måste upplevas, avslutar Bo.

– Ny teknik utnyttjas sällan så väl som den kan, t.ex för att skapa både upplevelse och nytta. Det ville vi ändra på och det har alla som redan har sett vår introduktionsfilm till Next Office™ 2.0 upptäckt. I konferensrummet med sin gigantiska bildskärm hjälper tekniken mötesdeltagarna att hålla kontakten med omvärlden på ett enkelt sätt. Att det går att hålla långdistanskonferenser i realtid samtidigt som det känns som om din t.ex. kinesiske kollega sitter precis bredvid dig, förstärker upplevelsen, säger Jan Elmersson på Projectiondesign. Next Office™ 2.0 är en experimentverkstad och fortsätter att utvecklas. Och medan besökarna hittar sin egen infallsvinkel på de olika idéerna och imponeras av den senaste presentationstekniken, tar idéerna för nästa steg med Next Office™ form.

Johan Jarneving