Variation framför allt

Kroppen gillar inte att sitta stilla hela tiden! Den är gjord för rörelse och börjar säga ifrån. Protesterar med stela leder, smärtor i rygg, axlar, höfter … Ändå tvingas vi ner framför datorer och styrreglage när jobben automatiseras. Förresten sitter vi mer hemma också; handlar via internet och kommunicerar via mejl – behöver inte ens ta oss till brevlådan. Med gym och träningspass går det visserligen att kompensera en hel del stillasittande men räcker tiden till? Och orken?

När ergonomiintresset (grek. ergon = arbete och nomia = kunskap) fick fotfäste i produktionen för si så där femtio år sen handlade det mest om verktyg och enahanda rörelser i tyngre arbetsprocesser. På kontorssidan tittade man i början på sittkurvor, ryggstödets lutning, armbågs- och nackvinklar osv. Kontorspersonalen blev intressant att studera först på 90-talet i och med datorernas intrång på varje arbetsplats. Och nu femton år senare är det variation som gäller. Det menar i alla fall Peter van Scheijndel: – Fler och fler jobbar på kontor, men mer kontorsarbete sker i hemmet. Människor rör sig mindre och mindre.

Sittandet har blivit ett hälsoproblem. Därför är det viktigt att möblerna uppmuntrar rörlighet. Peter van Scheijndel är ergonom och en av delägarna till VHP Ergonomics, ett holländskt företag med ca 25 anställda som designar, ger råd och bedriver ergonomisk forskning. Skandinavien har vid sidan av Nederländerna kommit långt när det gäller att utveckla ergonomiskt intressanta kontorsmöbler, berättar han.

Att tillfredsställa alla kategorier av människor i en och samma stol är en stor utmaning. Delvis har man redan lyckats. Kontorsstolarna blir alltmer justerbara. Men enligt Scheijndel finns ett stort problem. Finesserna används inte; 80 procent struntar i eller begriper sig inte på stolens hela potential.

– Om personalen använde möblerna på ett bättre sätt skulle yrkesskadorna bli färre med bättre arbetsmiljö, färre sjukskrivningar och större lönsamhet för företagen som resultat. Man talar idag när det gäller kontorsstolar om FreeFloat kontra Synchron. Helt kort: I Synchronläge följer ryggstödet och sitsen varandra automatiskt.

Vinkeln mellan dem följer dina rörelser och förändras fritt och följsamt när man till exempel
lutar sig i stolen. Det betyder att höftleden måste röra sig, vilket är bra ur hälsosynpunkt. Ännu bättre är det om sitsen också delvis kan vicka fritt. Det kan den göra med FreeFloat-inställning. Då rör sig höfter, lår och rygg ännu mer i stolen. Somliga menar att det känns lite ostadigt; de flesta måste få en chans att vänja sig. Vad tycker då Peter van Scheijndel om Kinnarps nya 9000-serie?

– Armstöden har blivit bättre. Och alla reglage med inställningsmöjligheter är synliga. Det är viktigt. Man använder justeringsmöjligheterna mindre om man inte ser dem. Själva kärnfrågan ur ergonomisk synvinkel är att locka användaren till att förändra stolen. Höj- och sänkbara bord är än så länge vanligare i Skandinavien än i andra delar av Europa.
Vad gillar ergonomen från Haag dem?

– Vi måste jobba för att motverka ett stillasittande beteende. Den som arbetar stående och sittande växelvis rör sig åtminstone lite under dagen. Ergonomiska studier visar att personer som sitter ständigt försöker ändra ställning. Ett höjbart bord kan ge utlopp för detta uppenbara behov av att röra sig. Variation framför allt alltså. Slutligen påpekar Peter van Scheijndel att ergonomi vad gäller kontorsmöbler inte bara handlar om själva komforten utan också om den totala ”livscykelergonomin”. Istället för att bara fokusera på slutanvändarens ergonomi borde man också tänka på hur den som tillverkar och bygger möblerna påverkas. På städare och de som transporterar dem till kontoret.

– Kinnarps nya bord lär väga en tredjedel av vad de gjorde tidigare. Det är ju fantastiskt. Numera flyttar man ju om på kontoren minst vartannat år och då betyder tyngden en hel del. Inte minst rent ergonomiskt.