Kinnarps Magazine - NO.8

Vi har vind i seglen

De senaste två åren har varit fantastiskt spännande, roliga och inte minst framgångsrika för oss på Kinnarps. Vi har bland annat startat Kinnarps Interior, lanserat fyra helt nya produktserier och gjort en storsatsning på vård och omsorg. Och reaktionerna har inte väntat på sig: våra nyheter har satt tydliga avtryck på marknaden och mötts av mycket positiva reaktioner. Under hösten och vintern fortsätter vi det långsiktiga arbetet med att stärka vår position. Den nya utbildningskatalogen är ett exempel. Med den får vi ett effektivt verktyg för att utveckla vårt arbete på det viktiga område som lärandemiljöerna är. Vi fortsätter också att utveckla och fördjupa våra relationer med andra viktiga yrkesgrupper. Ett exempel är den inbyteskampanj som gör det attraktivt att prova vår nya 9000-stol. Ett annat är det svängiga och enormt uppskattade rocktåg som vi berättar om här bredvid. Läs också om vad vi gör på miljöområdet. Klimathotet har gjort den debatten mer aktuell än någonsin, och inte oss emot: omsorg om miljön sitter sedan länge i ryggraden hos oss på Kinnarps!

Torbjörn Zinn, Sverigechef

image