I ett bättre ljus

– Bra ljus ger helt enkelt bättre lönsamhet! Så talar ett ljusfreak, ett epitet man nog kan sätta på Torbjörn Eliasson. Industridesigner, chef för White design i Göteborg och en av de främsta svenska experterna när det gäller såväl belysning som ljussättning.

Redan flera år före examen från Högskolan för design och konsthantverk, HDK, i slutet av 80-talet, började han praktisera på White, ett av nordens största arkitektkontor. Förenande länk var inredningsarkitekten Olle Anderson, då både professor vid HDK och chef för White design. För Torbjörn blev han en viktig förebild. Inte minst hade Olle Anderson inom ramen för sin breda verksamhet som inredningsarkitekt och möbeldesigner ritat många armaturer, mest känd kanske utomhuslampan Stockholm, som kom fram i en tävling som Olle och Torbjörn vann tillsammans. Det dröjde inte länge förrän han hade fått in adepten Eliasson på samma spår.

– Rätt snabbt kom jag in på Ikea, genom att jag höll en ljusföreläsning där. Vilket direkt ledde vidare, både till olika designuppgifter och till mängder av seminarier och workshops, inte minst kring ljussättning i varuhusen. Till slut blev det också en bok, Ljusboken. Just i år jobbar han åter intensivt med Ikea i ett spännande projekt om framtidens lampor. Det ännu superhemliga projektet, som lanseras 2008, genomförs tillsammans med glasdesignern Anne Nilsson.

– Fantastiskt roligt att samarbeta med henne, säger han. Som designer av armaturer har han annars främst lierat sig med den svenska tillverkaren Blond,där han ritat det mesta i sortimentet. Men mesta tiden går åt till mer arkitektoniskt vinklat arbete, att ljussätta miljöer av alla de slag. Privata trädgårdar, exempelvis, har vuxit blixtsnabbt, uppdragen strömmar in. Men även mer offentliga platser förekommer ofta. Torg och parker i olika svenska städer, exempelvis, eller ett spa med tillhörande park. Ofta har han arbetat i team med uppmärksammade landskapsarkitekten Ulf Nordfjell, som just i år fått mycket internationellt beröm för den svenska Linnéträdgården, belönad med guldmedalj vid Chelsea Flower Show 2007.

– Ljus handlar inte främst om teknik, sägerTorbjörn, på plats i ett glasat mötesrum i Whites huvudkontor i Göteborg. Det där med att räkna lux är inte min grej. Utan det är upplevelsen jag utgår ifrån och vill framhäva. Den aspekten är också lättast att underskatta, eftersom den inte är så tydligt mätbar. Det mysiga och funktionella hör intimt ihop när det gäller ljus, menar han. Viktigast är att gestalta och definiera rummet, att understryka de horisontella respektive vertikala dimensionerna.

Här har alla erfarenheterna från Ikeavaruhusen kommit väl till pass, fungerat som fullskaleexperiment. I den sortens råa miljöer får ljusets spridning och variation extremt stort genomslag. Steg ett är därför alltid att tänka igenom vilket ljus man egentligen vill ha i en viss miljö. Ju mer genomtänkt desto bättre. Både väl fungerande arbetsmiljöer och stärkta varumärken, som ljuset kan skapa, bidrar till bättre lönsamhet. Att kreera detta goda ljus handlar i hög grad om inlevelse och psykologi, anser han.

– Jo, de är jätteviktiga, inte minst för synen på varumärket. Om en kund upplever en kontorsentré som extremt trist så påverkar det hans uppfattning om företaget som bor där. Om kunden däremot ser entrén som sofistikerad och intressant, vilket rätt belysning kan åstadkomma, så smittar det av sig på verksamheten. White arkitekter, därTorbjörns företag ingår, sysslar främst med att rita och projektera byggnader. Ljussättning ingår inte alltid självklart i uppdragen. Men just samarbetet mellan arkitekter och ljus-designers ser han som enormt viktigt. Det handlar då både om naturligt ljusinfall och belysning. Själva grunden i ljussättandet handlar om att fördela ljuset. Att vägleda ögat via ljusa fält och punkter. Det betyder absolut inte att man ska undvika mörker, enligt Torbjörns uppfattning.Tvärtom.

– Nej, mörker ska man inte vara rädd för, säger han. Det är också viktigt att inte tänka i termer av lampor. Utan att tänka just ljus, gärna då ett livfullt varierat ljus med många kontraster. Mellan ljus och mörker, skuggor och dagrar, varm och kallt, mellan olika färgskiftningar i ljuset. Ljus kan när det fungerar som bäst både underlätta olika funktioner och göra en miljö mer levande. När man har klart för sig vilket ljus man är ute efter är det också enklare att välja lampor. Har man väl börjat tänka i dessa banor uppstår snart ett ny syn på belysning.

De gamla reglerna om att god funktion understöds av samspelet mellan bakgrundsljus och mer strategiskt riktat punktljus – de gäller fortfarande. Men allmänljuset når man inte genom att placera en blekt lysande taklampa över allas huvuden. Utan genom att, som Torbjörn säger, sätta ljus på vertikala ytor. Det vill säga oftast att belysa väggarna, gärna genom snett riktat ljus. Förutom det mjuka bakgrundsljuset synliggörs då även rummet, det definieras arkitektoniskt. Upplevs som både ljust och stämningsfullt på en och samma gång.

Ingrid Sommar