Det mobila kontoret

Hur ser framtidens kontor ut? På Hewlett-Packard, ett av världens största företag, pågår experiment som får en att undra om det överhuvudtaget kommer att finnas kvar några fasta kontorsarbetsplatser framöver. Mobilitet är ordet för dagen. – Välkommen till vårt mobila kontor! Välkommen till Espoo! Johanna Ihalainen tar emot oss i den luftiga entrén till Hewlett-Packards finländska huvudkontor strax väster om Helsingfors. Här arbetar mer än 900 personer. Men långt ifrån alla jobbar där.

Hewlett-Packard kom till i ett garage i Palo Alto, USA, år 1939. ”The Spirit of the garage” återkommer i flera av företagets presentationer; det öppna kontorslandskapet ingår nog i det arv man värnar om. Numera har företaget representation i 170 länder och totalt ungefär 156 000 anställda. Hewlett- Packard utvecklar bland annat IT-lösningar, skrivare, persondatorer och arbetsstationer. Johanna ingår i det team som ska förändra företagets lokaler och arbetsmetoder över hela världen för att göra dem bättre anpassade till nya arbetssätt. Ett resultat av teamets arbete är en manual med riktlinjer för det mesta från materialval, branding och logotypanvändning till hur entréer, besöksrum och arbetsplatser ska se ut för att underlätta ett (arbets)liv utan … just det, själva kontoret.