Inredning och layout: Interior architects Gullstén & Inkinen Ltd

Sitt, stå och gå!

Spontana applåder fick projektledaren på finska Unilevers nya kontor när hon berättade att alla skulle få ett höj- och sänkbart arbetsbord. Och ergonomen instämmer; varierande arbetsställningar är de bästa!

I en stor, vacker industrilokal från 1930-talet, som hyst både bilverkstad och Volvos finska huvudkontor, ligger Unilever. Efter en totalrenovering av fastigheten i Helsingfors gick flyttlasset till de 3 300 luftiga kvadratmetrar över en helg i januari. Fyra månader senare invigdes kontoret med pompa, ståt och fest för både kunder och de 140 anställda. Två saker utöver den vackra arkitekturen och det flödande ljuset är extra iögonfallande. Dels texten ”Feel good, look good and get more out of life” som pryder väggarna både vid huvudentré och personalingång. Företagets mission sammanfattad i en mening. Dels det stora antalet höj- och sänkbara bord i det ljusa kontorslandskapet. Med kunskap om dessa bords fördelar, kan det vara så att de bidrar till att uppfylla missionen?

Att borden hjälper till att öka användarens välbefinnande? Kanske inte per automatik, men möjligheten till en förändrad arbetsställning under dagen har definitivt sina bidragande effekter till en förbättrad både ergonomi och arbetsmiljö. I förlängningen till ett ökat välmående. Detta menar Anita Storgård på Unilever, projektledare för flytten tillika varumärkesansvarig för Norden.

– I och med flytten passade vi på att investera lite extra i personalen med hjälp av det nya möblemanget. Själv hade jag länge arbetat vid ett höj- och sänkbart bord och var väldigt nöjd, så jag ville att alla skulle få möjligheten. Jag fick spontana applåder när jag berättade nyheten för personalen! I konkurrens med produkter från andra leverantörer ansågs just Kinnarps höj- och sänkbara arbetsbord lämpligast utifrån en mix av goda produktegenskaper, prisvärdhet, hög kvalitet och god service.

– Allt fler får upp ögonen för våra höj- och sänkbara bord eftersom ergonomiaspekten blir allt viktigare för kunderna, berättar Henrik Slotte, vd för Kinnarps i Finland. Samma syn delas av en specialist på området, ergonomen Tone Petrelius. Hon arbetar på den svenska, fackliga organisationen TCO Development, som verkar för att skapa bättre kontorsarbetsplatser, bland annat genom att bedöma olika produkters egenskaper utifrån till exempel ergonomiska, ekologiska och materialmässiga aspekter. Utöver möbler bedöms också bildskärmar, datorer, tangentbord, headsets, skrivare och mobiltelefoner. Tone Petrelius, som är sjukgymnast och ergonom, och har lång erfarenhet av företagshälsovård, har bland annat följt hela datoriseringsprocessen som i
hög grad påverkat vårt sätt att arbeta. – När det gäller den generella utvecklingen har allt fler företagsledningar insett att personalens grad av välmående påverkar resultatet.

Idag är allt fler delar i arbetsplatsen mer ergonomiskt anpassade utifrån ett användarperspektiv. Det kan handla om arbetsstolens inställningsmöjligheter för ett varierat sittande, att den elektromagnetiska strålningen från datorn, bordets motor och alla kablar är så liten som möjligt och att bordet innehåller ett minimum av hälso- och miljöfarliga ämnen.

– Om man specifikt talar om önskvärda ergonomiska egenskaper hos ett arbetsbord menar vi på TCO Development att det ska vara enkelt höj- och sänkbart genom elektrisk manövrering och att dimensioner, säkerhet, stabilitet och hållfasthet ska överensstämma med europeiska normer. Arbetsytans höjd ska vara 650 - 1250 millimeter och bordet ska kunna lyfta minst 80 kilo. Utöver det ska system för upphängning av kablar och datorer kunna levereras liksom att användarinformation ska följa med. Enligt ett otal undersökningar om hur en optimal arbetsplats ska utformas har det visat sig att varierade arbetsställningar betyder mycket. Sitt och stå, gör en paus ibland och rör på dig för att förbättra blodcirkulationen, öka syretillförseln och minska
tröttheten.

Och enligtTone Petrelius finns en mängd underlättande knep att ta till.
– Istället för att belamra sitt bord med stresshögar av pärmar och papper kan dessa placeras en bit bort i en ändamålsenlig förvaring, likaså skrivaren, för att på så sätt oftare växla mellan sittande, gående och stående. Det är också viktigt att bordsytans storlek och form styrs av specifika behov och arbetsuppgifter. En luftig, överblickbar arbetsyta ger en större känsla av kreativitet.

Lagra mer i datorn, skriv ut färre papper så ökar friheten ytterligare när samtidigt
miljöbelastningen minskar. Jag skulle önska att fler företag tog sig både tid och råd att se mer till individanpassade lösningar eftersom vi alla är olika, både när det gäller kroppar och behov.  Men visst är höj- och sänkbara bord liksom reglerbara arbetsstolar till alla en väldigt bra start. Ett uttalande som Anita Storgård på Unilever instämmer i: – Jag skulle aldrig kunna gå tillbaka till mina gamla möbler nu när jag vant mig vid att både kunna sitta och stå. Kroppen skulle protestera!

Susanne Helgeson