Adjö till långa korridorer och slutna klassrum

Fram för öppna ytor, luft, ljus och flexibilitet. I danskaVildbjerg, Herning kommun mitt på Jylland, ligger nybyggdaVildbjerg Skole. Efter ett års användning är alla nöjda: lärare, föräldrar och inte minst eleverna.

Det var drygt 600 elever, rektor, ett femtiotal lärareoch omkring tio andra anställda som flyttade in i den splitternya skolan i januari 2007. Händelsen är smått historisk och var resultatet av en aktiv både politisk och pedagogisk satsning. En större skola, som lämpade sig för ett modernt undervisningssätt, behövdes. Det blev för dyrt att renovera de gamla byggnaderna och de skulle ändå inte räcka till. Så beslut att satsa på något nytt togs och Kinnarps fick möjlighet att vara med tidigt i projekteringen.

– Miljön har en stor betydelse för vad som sker i skolan, menar Ole Vestenaa, rektor på Vildbjerg skole. En vacker skolmiljö påverkar elevernas estetiska känsla. En ombonad och välskött skola gör att barnen själva vill värna och vårda den, det blir som en uppåtgående spiral. Och jag vet att alla trivs, vi har haft en rad utvärderingar och samtal kring arbetet.

Många skolor i Danmark har åtskilliga år på nacken. Det handlar ofta om stora byggnader, långa korridorer med slutna klassrum och ett givet möblemang – kateder, pulpeter och stolar. När beslutet om den nya skolan togs inleddes en lång process med åtskilliga diskussioner och överläggningar. Redan tidigt stod det klart att Vildbjerg skulle bli en arbetsplats för 2000-talet. Inte minst gällde det arkitekturen. Skolan består av en huvudbyggnad med tre fristående hus. Inredningskonsulter från Kinnarps kom in tidigt i projektet. Praktiskt taget alla möbler är hämtade ur Kinnarps standardsortiment, bara i enstaka fall har de specialtillverkats.Vildbjerg skole är finansierad enligt den så kallade OPP-principen (offentligt och privat partnerskap). Här betyder det att en tysk bank äger byggnaderna och att skolan egentligen bara hyr in sig i lokalerna.Vad den konstruktionen kommer att innebära på sikt återstår att se men i byggfasen gav det ändå ett visst mått av ekonomisk trygghet och möjlighet att satsa på kvalitet.

”Kost, motion och rörlighet” är en viktig del av Vildbjerg-skolans pedagogiska profil, något som också märks i hela inredningen. I stället för statiska bänkar finns här flyttbara, flerfunktionella enheter. I stället för att låsa undervisningen till klassrum med stängda dörrar används korridorer och öppna ytor, glasfönster omsluter mindre rum istället för ogenomträngliga väggar. Det handlar om att öppna upp skolan på flera sätt också ut mot samhället.

– Alldeles nya byggnader och helt moderna möbler betyder ett annorlunda sätt att undervisa. Nu har vi plats för alla de otaliga aktiviteter som äger rum i en dansk skola år 2008. Och det handlar inte minst om att utveckla elevernas kreativa sidor, understryker Ole Vestenaa.

Lotta Jonson