Att översätta ett varumärke

När energiföretagetVattenfall gick från att endast verka i Sverige till att bli en internationell aktör var det viktigt att se över alla gränssnitt som kommunicerar företagets varumärke som tex marknadskommunikation, skyltar, fordon och interiörer. Sedan i höstas står koncernledningens kontor i Stockholm klart.

På en av Stockholms mest centrala adresser, den på Sturegatan 10, låg tidigare ett av stockholmarnas favoritställen – hotellet, baren och restaurangen Lydmar. Men från och med hösten 2007 hyser den sju våningar höga fastigheten huvudkontoret för ett av Sveriges största företag, Vattenfall. Anledningen till det nya kontoret var dels att samla koncernledning och staber under ett och samma tak för ett mer effektivt arbete. Dels att få mer ändamålsenliga och samtida lokaler som både var representativa för besökare och som främjade tillgängligheten mellan medarbetarna. Och redan i receptionen får besökaren en bra uppfattning om vad energiföretaget vill förmedla. Kärnan i verksamheten illustreras av en installation med ett porlande vattenfall. Bredvid denna finns information om världens klimatutmaning tillsammans med den tänkvärda påminnelsen ”If you’re part of the climate problem, you can also be part of the solution”.Två saker som tydligt speglar Vattenfalls identitet och miljöengagemang.

Inredningen i alla kontorets delar består av renalinjer, ljusa träslag, matta metaller, luftiga textilier, naturliga material och en mix av raka och runda former. Färgskalan som går i vitt, grått, gult och beige, utgör en neutral bas till företagets corporatefärger orange och blått som används som accenter på allt från sittpuffar till datorskärmarnas baksidor. Modernt utan att vara trendigt. Sobert men ändå välkomnande. Lina Nilsson, Brand Design Manager, är sedan 2003 ansvarig för företagets visuella identitet, en tjänst som verkligen behövdes när Vattenfall ganska snabbt gick från 8 000 anställda i Sverige till 32 000 i hela Europa.

– Efter att Vattenfall förvärvat företag runt om i Europa såg många av våra identitetsbärare helt olika ut och det krävdes ett systematiskt arbete för att vi skulle kunna framstå som ett och samma företag, eller ”One Vattenfall” som vi säger internt, mot kunder och intressenter. Vi lanserade ett femårsprogram och arbetade oss igenom olika områden successivt. Vi började med marknadskommunikation och kontorstryck och fortsatte med arbetskläder, fordon och skyltsystem. Parallellt har vi också arbetat med processer, roller och ansvar för att det ska fungera att underhålla identiteten långsiktigt. Det senaste året har vi fokuserat mer på fysisk miljöer och inredningar bland annat kopplat till vårt nya koncernkontor och ett nytt koncept för ”Vattenfall Centers”, platser där vi möter våra kunder fysiskt, berättar Lina.

Gemensamt för Vattenfalls koncernkontor och kundcenter är att de utgår ifrån samma interiöra baskoncept, där företagets varumärke översatts till färger, material, former och uttryck för en fysisk miljö. Detta har sedan anpassats utifrån syfte och funktioner för de olika lokalerna, till vilka Kinnarps levererat bland annat arbetsplatsmöblerna. Arkitektkontoret Tengboms har varit ansvariga för arbetet med koncernkontoret och tillsammans med dem definierade Lina Nilsson och hennes kollegor en mängd olika krav på hur lokalerna skulle fungera och vad de skulle utstråla. Det första intrycket skulle vara representativt och välkomnande och interiören skulle kännas levande, överraskande och inspirerande, både för anställda och besökare.

Just det där med överraskande kan till exempel handla om toalettdörrarnas handtag som lyser grönt vid ledigt och rött när det är upptaget.En uppfinning av den svenske designern Alexander Lervik. Eller namnen på konferensrummen – bland annat Brunsbüttel, Siekieri, Goldisthal och Forsmark –samtliga uppkallade efter Vattenfalls olika kraftverk. Liksom i alla vattenrelaterade dikter som dyker upp när man minst anar.Vad sägs till exempel om denna vackra strof urViktor Rydbergs kända dikt Tomten, snyggt tryckt på en toalettspegel; ”Tyst är skogen och nejden all, livet där ute är fruset, blott från fjärran av forsens fall höres helt sakta bruset.”

När Lina Nilsson berättar om inredningsarbetet, som nu kommer att fortsätta på utvalda kontor, säger hon också att målet hela tiden varit att skapa en funktionell och modern arbetsplats där människor trivs.

– Det bästa betyget vi kan få är därför när medarbetare säger att de känner stolthet över sin arbetsplats och arbetsgivare – mår man bra och trivs är jag övertygad om att man också presterar bättre och blir på köpet en allt bättre varumärkesambassadör för Vattenfall.

Susanne Helgeson