Bordet som hjälper oss lyssna

Inte bara skärmar och manipulerade bakgrundsljud påverkar akustiken. Nu kommer också möblerna som bidrar till bättre ljudmiljö. Ett starkt exempel är bordet Silent Whisper, presenterat vid Stockholm Design Week i februari.

Bordet har ritats av Sigrid Strömgren, masterstudent från Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, i Göteborg. Hon insåg potentialen i ljuddämpande möbler när hon under ett sabbatsår praktiserade hos bullerforskare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

- Min grundidé är att hindra att ljud alls uppstår, säger hon. Skivan i Sigrids bord, som produceras av svenska möbelföretaget Materia, minskar ljudalstringen med 10 decibel. Det innebär en halvering jämfört med gängse laminatskivor. Hemligheten är ett vibrationsdämpande material under bordets ytskikt, vilket skiljer sig från vanliga ljudabsorbenter, som istället främst brukar dämpa efterklangen. Sigrid gick ut HDK våren 2007 med ett examensarbete om bullerdämpande möbler. För att tillverka prototyperna fick hon hjälp av Materia, som sedan inlett fortsatt samarbete. Konstruktionen i Silent Whisper är nu patentsökt.

- Mycket finns att göra, säger hon. Miljöer tänkta för samtal och avkoppling är ofta de mest bullriga.

Ingrid Sommar