Kinnarps inreder en av världens mest miljöanpassade byggnader

Kinnarps har blivit utvald att leverera inredning när den ledande internationella organisationen inom hållbar utveckling, IUCN, bygger nytt huvudkontor i Gland utanför Genève. Målet är att skapa en av världens mest miljöanpassade kontorsbyggnader. Här följer några korta fakta om det spektakulära projektet.

Vad har hänt?
I april 2008 undertecknade Kinnarps och IUCN ett samarbetsavtal som i första hand handlar om att tillsammans med arkitekter och specialister inreda IUCN:s nya huvudkontor i Gland. I juni i fjol togs första spadtaget för den 6500 kvadratmeter stora byggnaden och nu i februari 2009 pågår bygget för fullt.

Vad är IUCN?
IUCN är världens största och viktigaste nätverk för hållbar utveckling. IUCN har funnits sedan 1948, har idag över 1100 regeringar och naturvårdsföreningar som medlemmar och engagerar 11 000 forskare i mer än 160 länder. IUCN:s uppdrag är att påverka, uppmuntra och stödja samhällen i hela världen att bevara naturens status och mångfald.

Varför valde IUCN att skriva samarbetsavtal med Kinnarps i det här projektet? 
Kinnarps inredningar valdes bland annat på grund av Kinnarps långa tradition av miljöarbete och sina högt ställda krav på miljötänkande. IUCN uppskattade också Kinnarps eko-vänliga tillverkningsmetoder, vanan av att använda sig av FSC- eller annat certifierat trä och företagets tillmötesgående inställning till den europeiska miljöstandarden. Kinnarps är idag den enda svenska samarbetspartnern i projektet.

Varför kallas kontoret ”IUCN Conservation Centre”?
IUCN:s nya huvudkontor kallas IUCN Conservation Centre eftersom det ska fungera som en mötesplats för aktörer och allianser inom hållbar utveckling världen över.

Vad har tanken varit med arkitekturen?
Arkitekterna på AGPS Architecture Zürich, som vann arkitekttävlingen för två år sedan, har anpassat arkitekturen för att minimera energiförbrukningen. Balkonger och jalusier reglerar värmen på sommarhalvåret och eliminerar behovet av luftkonditionering, samtidigt som konstruktionen medger ett maximalt utnyttjande av naturligt ljus. Dessutom har man som mål att sänka dricksvattenåtgången med 22 procent jämfört med standard.


En arkitekturmodell av bygget kan ses i Kinnarps monter under Stockholm Furniture Fair - plats C15:51. 

 
Vad innebär samarbetsavtalet?
Det här är ett samarbete som ska stärka båda parter. Kinnarps åtar sig att leverera inredning för cirka 200 arbetsplatser, konferensrum, restaurang och andra personalutrymmen. Enligt nuvarande plan kommer leveransen av inredningen att ske i början av 2010. IUCN å sin sida, kommer att bistå Kinnarps med kunskap och expertis. IUCN kommer till exempel att ge Kinnarps insyn i olika certifieringssystem inom miljöområdet som används runt om i världen.
”Det är en sporre för vårt miljöarbete in i framtiden”, säger Henry Jarlsson koncernchef för Kinnarps och son till grundarna Jarl och Evy Andersson.

När invigs byggnaden?
Invigning av byggnaden beräknas ske under våren 2010.

Vad är målet med projektet?
IUCN:s mål är att projektet ska bli en global förebild, en måttstock för framtida ekologiskt byggande. Detta genom att bland annat visa hur höga krav på ekologisk effektivitet kan gå hand i hand med snygg design, framskriden teknik och stränga kostnadsramar. Tanken är att 85 procent av byggets energiför¬brukningen ska komma från förnybara källor som solkraft och jordvärme. Dessutom ska bygget uppnå tre av de högsta standarderna inom miljöområdet – LEED Platinum, Minergie-P och Menergi-Eco.

Vill du veta mer om projektet, vänligen kontakta:

Birgitta Skoglund, samordningsansvarig för IUCN-projektet
Direkttel/mobil: 0515-380 17
E-post: birgitta.skoglund@kinnarps.se

Tomas Ekström, chef Kvalitet och miljö
Direkttel/mobil: 0515-38140
E-post: tomas.ektrom@kinnarps.se

Alexandra Magnusson, presskontakt Kinnarps AB
Direkttel/mobil: 0515-388 34
E-post: alexandra.magnusson@kinnarps.se


*FSC (Forest Stewardship Council) den oberoende internationella organisationen för ansvarsfullt skogsbruk.