Diplom för klimatinitiativ

Kinnarps har fått ett diplom för sin medverkan i CSR Västsveriges klimatinitiativ. Kinnarps valde att ansluta sig till initiativet inför klimatkonferensen i Köpenhamn och har under 2010 arbetat med fem olika miljöutmaningar för att minska sin klimatpåverkan. Detta har Kinnarps lovat:

• Vi ska ta fram en åtgärdsplan som visar hur vi kan minska vår klimatpåverkan.
• Vi ska minska våra utsläpp av koldioxid.
• Vi ska effektivisera vår energianvändning.
• Vi ska välja Bra Miljöval elleveranser.
• Vi ska använda ny teknik och nyttja video- och telefonkonferenser.

När utvärderingarna gjordes i höstas visade det sig att Kinnarps har gjort framsteg inom många områden. Mest utmärkande är effektivisering av energianvändningen, där mängden energi som används per kubikmeter produktion har sjunkit från 103,5 KWh till 98,6 KWh (4,7 %) mellan 2009 och 2010.

— Vi tar hållbarhetsfrågorna på stor allvar, säger Henric Wahlgren, ansvarig för Kinnarps hållbarhetsarbete. Förutom att arbeta med det vi lovade i CSR Västsveriges klimatinitiativ, har vi också arbetat med att ta fram nytt koncernövergripande hållbarhetsprogram under det sista året. När vi har programmet på plats i organisationen, kommer vi att kunna öka takten mot en hållbar framtid.       

Läs mer om Kinnarps miljöarbete: www.kinnarpsinterior.se/miljo