Kinnarps utser ny VD 

Per Arne Andersson tar nu över VD-posten efter Henry Jarlsson för familjeföretaget Kinnarps AB, en av Europas ledande leverantörer av inredningslösningar för kontor och offentlig miljö. Henry Jarlsson, son till grundarna Jarl och Evy Andersson, lämnar efter 37 år över VD-skapet och tar istället en roll som VD för ägarbolaget Kinnarps Holding AB och styrelseordförande i Kinnarps AB.

Per-Arne Andersson, civilekonom från Jönköping, har jobbat de senaste 16 åren i Kinnarpskoncernen, varav de sista åren som vice koncernchef.

– Jag är mycket glad över förtroendet och utmaningen. Strategin är lagd och vi håller fortsatt kurs där fokus kommer att ligga på ökad lönsamhet med kunderna i centrum”, säger Per-Arne Andersson.
Det saknas inte utmaningar på en internationell marknad, som blir alltmer konkurrensutsatt. Lyckas vi navigera rätt så bedömer jag dock förutsättningarna som mycket goda för en fortsatt framgång för Kinnarps, säger Per-Arne.

–  Det känns mycket bra med denna lösning, säger Henry Jarlsson. Vi kommer från familjens sida att även fortsättningsvis ta en aktiv ägarroll i bolaget, samtidigt som vi får in en yngre VD med rötterna väl förankrade i Kinnarps företagskultur.

Kinnarps har utvecklats mycket kraftigt under åren och omsätter idag över 4 miljarder SEK och finns representerade i 40 länder. Relativt nyligen förvärvades ett större företag i Tyskland med två fabriker och en betydande försäljningsorganisation, vilket kommer att ställa stora krav på internationell integration och anpassning.

– Vi kommer därför att förstärka vår styrelse med två externa medlemmar för att bättre anpassa oss till de nya kraven, säger Henry Jarlsson.

Som ett led i en ökad fokusering på verksamheten i koncernen, så renodlar man organisationen genom att dotterbolaget Materia Group, där bolagen Materia, Skandiform och NC ingår, blir en självständig enhet under Kinnarps Holding, medan övriga enheter i koncernen förblir under Kinnarps AB.

För frågor, vänligen kontakta:
Per-Ola Wennefors, Director Marketing & Communications
Direkttelefon: +46 515-384 06
E-post: per-ola.wennefors@kinnarps.se

image

Per-Arne Andersson