Tävlingsregler – Sommartävling

1. Giltig tävlingsperiod är t o m 10/08 2009
2. Vinnarna publiceras på www.kinnarpsinterior.se
3. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att namn, adressuppgifter och annan information kommer att lagras och sparas för framtida kommunikation och bearbetning.
4. Anställda inom Kinnarps-koncernen, dess återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte deltaga tävlingen.
5. Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren.
6. Vinnarens namn, bild och motivering kan komma att användas för kommersiellt syfte på hemsidan eller annan annonsplats för Kinnarps eller Kinnarps Interior.     
7. Om inte annat anges, ansvarar Kinnarps AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.
8. Tävlingen riktar sig enbart mot den juridiska personen. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
9. Kinnarps förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.
10. Kinnarps är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.
11. Endast ett pris per person.
12. En enväldig jury utser vinnarna som underrättas personligen. Vinstlista publiceras   på Kinnarps Interiors hemsida.
13. 1:pris är Marimekko-set i plast värde ca 375:-, 2:a pris en Picnicpläd, värde ca 150:-,  3:e pris ett "trötta fötter kit", värde ca  140:-
14. Juryns beslut kan ej överklagas.