Tävlingsregler Web-tävling – Vinn en Omni

1. Giltig tävlingsperiod är sept, okt, nov 2008.

2. Vinnarna publiceras på www.kinnarpsinterior.se

3. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att namn, adressuppgifter och annan information kommer att lagras och sparas för framtida kommunikation och bearbetning.

4. Anställda inom Kinnarps koncernen, dess återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte deltaga tävlingen.

5. Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren.

6. Vinnarens namn, bild och motivering kan komma att användas för kommersiellt syfte på hemsidan eller annan annonsplats för Kinnarps eller Kinnarps Interior.     

7. Om inte annat anges, ansvarar Kinnarps Marketing & Sales inte för extra kostnader i samband med vinsten.

8. Tävlingen riktar sig enbart mot den juridiska personen. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

9. Kinnarps förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

10. Kinnarps är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

11. Endast ett pris per person.

12. Vinster –under perioden  delas följande vinster ut:

  • 1;a pris  1 st Omni fåtölj i beige skinn med kromat underrede från Materia, värde 17.500 inkl. moms
  • 2:a – 3:e pris  1 st Ljusstake Pater från Skandiform, värde ca 1200:- inkl. moms
  • 4:e – 5:e pris 1 st Ljusstake Noster från Skandiform, värde 600:- inkl. moms

Vinnare utses den 17/10, 14/11 och 12/12.

13. En enväldig jury utser vinnarna som underrättas personligen. Vinstlista publiceras på Kinnarps Interiors hemsida.

Juryns beslut kan ej överklagas.

Jury:
Magnus Nilsson, Webansvarig Kinnarps Marketing & Sales
Maria Örnell, Arkitekt Kinnarps Marketing & Sales
Astrid E-Holmer, Marknadsansvarig Sverige, Kinnarps Marketing & Sales