Education spaces / skolkatalogen

För dig som arbetar i skola eller förskola har vi samlat stora delar av vårt utbud i vår nya katalog – en katalog full av möjligheter och inredning som stödjer kreativitet och inlärning.

Ett klassrum skall stimulera till både enskilt arbete såväl som till grupparbete. Ljudnivåer, luft och ergonomi är andra faktorer man också behöver ta hänsyn för att skapa en bra atmosfär för lärande. Kinnarps erbjuder helhetslösningar för skolans alla rum; från berättande klassrum till stimulerande miljöer för lärare och annan personal.

På Kinnarps Interior har vi ett nätverk av utvalda partners som har specialistkompetens inom sina respektive produktområden.