Klassrum

Skola - inspiration till möbler och inredning

Det är mycket att tänka vid möblering för en inspirerande skol och klassrumsmiljö. Ett klassrum skall stimulera till både enskilt arbete såväl som till grupparbete. Ljudnivåer, luft och ergonomi är andra faktorer man också behöver ta hänsyn för att skapa en bra atmosfär för lärande.

Kinnarps erbjuder helhetslösningar för skolans alla rum; från berättande klassrum till stimulerande miljöer för lärare och annan personal. I vårt bildspel kan du hitta inspiration till möbler och inredning för er skola och klassrum.

Om du letar inspiration till möbler och inredning för din skola kan du också under kundreferenser läsa om hur andra skolor har valt att möblera och inreda. I varje referens finns en kort bakgrund till uppdraget och den skräddarsydda lösningen. Se även vårt produktutbud för skolmöbler.

Kinnarps levererar helhetslösningar när det gäller inredning för segmenten kontor, skola och vård & omsorg. Med hög kvalitet och låg miljöbelastning hanteras hela kedjan – från råvara till färdiga lösningar för arbetsplatsen. Läs om våra helhetslösningar.