MILJÖFAKTA OM TEXTILER

Vi använder två olika standarder vid miljömärkning. Se respektive tyg.

Öko-tex - är en global kravstandard som säkerställer att de textilier som klarat proven och certifierats, inte innehåller koncentrationer av hälsoskadliga ämnen som kan vara farliga för människors hälsa.


EU-blomman – EU:s miljömärkningssystem bärs av produkter som uppfyller höga kvalitetskrav gällande miljö. Blomman har kontrollerats av oberoende offentliga organ och omfattar varans miljöpåverkan under hela dess livscykel.